Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 10 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sau một buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và biểu quyết thống nhất thông qua 10 nghị quyết quan trọng.

Các video khác