Gia Lai phát động 2 cuộc thi về xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 8-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lễ phát động 2 Cuộc thi: Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023.

Các video khác