Gia Lai 48h: Tổ chức Cuộc thi “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh năm 2023”

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh năm 2023.

Các video khác