Gia Lai 48h: Thu hút đầu tư: Lựa chọn chiến lược hợp lý

(GLO)- Năm 2023 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế. Vì vậy, thu hút các dự án phù hợp theo sẽ là chiến lược hợp lý nhất của Gia Lai trong thời điểm này.

Các video khác