Gia Lai 48h: Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Gia Lai

(GLO)- Sau Tết, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều lao động với ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Đây là cơ hội tìm việc làm cho người lao động tỉnh Gia Lai.

Các video khác