Gia Lai 48h: Hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tính đến ngày 22-8, tỉnh Gia Lai đã chi hơn 20,2 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, chi hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hơn 16,3 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm