Gia Lai 48h: Các ông Nguyễn Hữu Quế và Dương Mah Tiệp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các video khác