Gia Lai 48h: Ban hành tiêu chí, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 15-8-2019.

.

Có thể bạn quan tâm