Đak Pơ hình thành vùng chuyên cây ăn quả

(GLO)- Đak Pơ là địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương đối phù hợp cho phát triển cây ăn quả, tuy nhiên việc sản xuất còn nhỏ lẻ chưa tương xứng với tiềm năng. Chính vì thế, thời gian qua, huyện Đak Pơ đã có những định hướng phát triển đúng đắn nhằm xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả quy mô lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần từng bước nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

.

Có thể bạn quan tâm