.
.

(GLO)- Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) được triển khai chu đáo, bài bản, đúng luật. Đến nay, các xã, thị trấn đang hoàn tất khâu cuối cùng, tất cả sẵn sàng cho ngày hội lớn.

 

Sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Chư Păh đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã; các tiểu ban giúp việc; phân công cụ thể trách nhiệm đối với các thành viên trong Ủy ban bầu cử và các tiểu ban đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Cùng với đó, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ngư­ời ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng được triển khai kịp thời, đúng quy định. Theo đó, các b­ước hiệp thư­ơng lựa chọn ngư­ời ứng cử đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội; đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người đ­ược giới thiệu.

 

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã hoàn tất việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với phương châm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc của những người được giới thiệu ứng cử đã được đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định. Các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến với người ứng cử tại nơi cư trú, nơi công tác đảm bảo dân chủ, thẳng thắn và xây dựng.

 

Huyện Chư Păh tập huấn công tác bầu cử. Ảnh: Lê Anh
Huyện Chư Păh tập huấn công tác bầu cử. Ảnh: Lê Anh


Ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh-cho biết: Ngày 17-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

 

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất chốt danh sách chính thức 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 35 đại biểu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã thống nhất chốt danh sách chính thức 529 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 308 đại biểu HĐND của 14 xã, thị trấn. Những người được đưa vào danh sách chính thức đều đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ và tỷ lệ người dân tộc thiểu số.

 

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện cũng đã hoàn tất việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử Quốc hội của tỉnh và nhân sự tham gia Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn huyện.

Cũng theo ông Sơn, huyện đã phê chuẩn 82 khu vực bỏ phiếu tại 12 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở 14 xã, thị trấn. Cùng với đó, nhiệm vụ trọng tâm được ủy ban bầu cử các cấp hướng tới là tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân; hướng dẫn về công tác bầu cử; các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và người dân.

Ông Lâm Văn Đỉnh-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh-cho hay: “Để các thông tin tuyên truyền về bầu cử đến với mọi người dân cũng như phát huy dân chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân, Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tích cực triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trang truyền hình địa phương; pa nô, khẩu hiệu, áp phích; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của huyện như Facebook, Zalo; cấp sổ tay phổ biến các quy định bầu cử bằng bằng 3 thứ tiếng Kinh, Jrai, Bahnar; tờ gấp về bầu cử dịch sang tiếng Jrai, Bahnar…

 

Ủy ban bầu cử huyện cũng đang quá trình hoàn tất các thủ tục để niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên ở những nơi công cộng và các địa điểm bỏ phiếu. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung cao độ cho hoạt động tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên để giúp cử tri nắm rõ trình độ, tìm hiểu năng lực, sự nhiệt huyết để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất”.

 

   Thị trấn Hòa Phú (huyện Chư Păh) hôm nay. Ảnh: Đức Thụy
Thị trấn Hòa Phú (huyện Chư Păh) hôm nay. Ảnh: Đức Thụy


Ngoài ra, huyện Chư Păh cũng được giao hơn 2 tỷ đồng phân bổ cho các đơn vị thực hiện các bước cho công tác bầu cử. Đến nay, Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh đã đóng mới và cấp phát 82 hòm phiếu chính và đang rà soát để đóng mới hòm phiếu phụ, chuẩn bị đầy đủ con dấu, biểu mẫu tổng hợp... phục vụ cho ngày bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu đã tổ chức dọn vệ sinh, treo băng rôn khẩu hiệu, trang trí đúng theo quy định. Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Ủy ban bầu cử huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn phân công các thành viên trực, tiếp công dân tại trụ sở; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Lực lượng an ninh đang bám sát địa bàn nhằm nắm bắt tình hình, phản ánh đến ủy ban bầu cử các cấp để xử lý những vụ việc phát sinh. Bên cạnh các nhiệm vụ chính trị, các ngành, chính quyền địa phương tập trung triển khai các phương án cho phòng-chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh để công tác bầu cử được diễn ra thuận lợi, an toàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng ngày 23-5 tới, cử tri huyện Chư Păh sẽ hăng hái đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 LÊ ANH
 

.