.
.

Quảng Ngãi: Khuyết nhiều lãnh đạo chủ chốt các cấp, sở ngành tỉnh và huyện

Chủ Nhật, 13/12/2020, 05:31 [GMT+7]
.

Tuy đã bầu bổ sung, điều động nhưng hiện nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp, sở ngành của Quảng Ngãi vẫn còn khuyết, chưa có cán bộ đảm nhận.

 

Về chính quyền cấp tỉnh, sau khi Bí thư Thị ủy Đức Phổ Trần Phước Hiền vừa được bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào hôm qua (11/12), hiện Quảng Ngãi vẫn còn khuyết 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Bí thư Thị ủy Đức Phổ Trần Phước Hiền vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện tỉnh này còn khuyết 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Bí thư Thị ủy Đức Phổ Trần Phước Hiền vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện tỉnh này còn khuyết 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo quy định, Quảng Ngãi là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II, nên có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện mới có 2 Phó Chủ tịch tỉnh.

Đối với cấp sở, tỉnh Quảng Ngãi hiện còn khuyết Giám đốc Sở Xây dựng (ông Nguyễn Phong - Giám đốc sở này vừa được điều động làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải); Giám đốc Sở Công Thương (được chuyển công tác khác).

Các đơn vị trực thuộc khác ở tỉnh còn khuyết vị trí lãnh đạo gồm: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.


 

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - một trong những đơn vị còn thiếu cán bộ đứng đầu.
Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - một trong những đơn vị còn thiếu cán bộ đứng đầu.Đối với UBND các huyện, thành tính đến thời điểm này, vị trí lãnh đạo chủ chốt còn khuyết, chưa có người đảm nhận là Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.

Được biết trong thời gian tới, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi sẽ tiếp tục bổ sung, để kiện toàn đầy đủ các vị trí cán bộ chủ chốt còn thiếu nêu trên.https://danviet.vn/quang-ngai-khuyet-nhieu-lanh-dao-chu-chot-cap-so-nganh-tinh-va-huyen-20201212155624162.htm

 

Theo NHIỆT BĂNG (Dân Việt)

.