.

Bộ Nội vụ vừa tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Phó Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.
 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Lễ công bố.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh đã công bố các quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh lãnh đạo tại 4 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Quyết định số 2665/QĐ-BNV ngày 17-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Tuấn, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ.

Quyết định số 2666/QĐ-BNV ngày 17-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức.

Quyết định số 2667/QĐ-BNV ngày 17-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin.

Quyết định số 2668/QĐ-BNV ngày 17-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng 4 cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tân lãnh đạo các đơn vị cần: Tăng cường trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được Bộ trưởng, các Thứ trưởng phụ trách giao, quán xuyến công việc, lãnh đạo tập thể xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị ngày càng tốt hơn; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị mình, tạo được sự phát triển đồng bộ trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt lớp cán bộ kế cận, tránh tình trạng hụt hẫng, gián đoạn khi cần điều động, luân chuyển hoặc giải quyết chế độ thì không có người thay thế.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị các đồng chí Thứ trưởng phụ trách các đơn vị tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ các cán bộ mới được bổ nhiệm sớm trưởng thành, vững vàng hơn trên cương vị công tác mới.

Theo Chinhphu.vn

.