(GLO)- Tròn một thập kỷ phát triển (3-2009- 3-2019), với vị trí là một trong những báo điện tử phát triển mạnh trong khu vực , Báo Gia Lai điện tử thuộc Báo Gia Lai đã và đang lớn mạnh dần với mục tiêu không ngừng phục vụ bạn đọc.

 

.
.
.