(GLO)- Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực miền Trung-Tây Nguyên Coop-Expo 2022 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức đã mở ra cơ hội kết nối giao thương cho các hợp tác xã ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
 
 
 
 
.
.