(GLO)- Mặc dù nằm ở trung tâm TP. Pleiku, làng Ốp (phường Hoa Lư) vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa đặc trưng của một làng Jrai bản địa. Người dân làng Ốp đã phát huy lợi thế này để phát triển du lịch, tăng thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

 

 
 
.
.