(GLO)- Nhờ đổi mới cách làm, thay thế cây trồng, vật nuôi hiệu quả, ông Rơ Châm Choah (làng Gà, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
 
 
.
.