(GLO)- Vùng đất từng là chiến địa Plei Me ác liệt năm nào giờ đã đổi thay mạnh mẽ. Lọt thỏm giữa núi rừng, dòng thác Nhà Thương-chứng tích cho một giai đoạn cách mạng hào hùng ngày đêm vẫn cuộn chảy, nối dài câu chuyện kể cho thế hệ mai sau.

 

 
 
.
.