(GLO)- Trước sự diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã kích hoạt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch, trong đó có việc thành lập tổ an toàn Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

 

 
 
.
.