(GLO)- Thời gian qua, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Qua đó, đơn vị đã góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực này, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
 
.
 
.
.