(GLO)- Nhằm quảng bá nông sản do chính hội viên nông dân trên địa bàn sản xuất, mới đây tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Nông dân huyện Chư Pah đã tổ chức trưng bày hơn 20 gian hàng giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông sản sạch tiêu biểu đến với người tiêu dùng.

.
.
.