(GLO)- Là người nhiệt huyết, tận tụy với công tác xã hội, ông Phạm Hữu Trung (Sinh năm 1972, thôn 6, xã Thành An, thị xã An Khê) đã được bà con tin tưởng, yêu mến bầu làm trưởng thôn. Không những thế, ông Trung còn là một trong những tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

.
 
 


 

.
.