(GLO)- Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 đang tới gần, thị trường hoa tươi ở các địa phương hiện khá sôi động, giá hoa tươi cũng có xu hướng tăng.
 
 
 
 
.
 
 
 
 
.
.