Phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa trong thanh thiếu niên

Thứ Bảy, 03/08/2019, 21:43 [GMT+7]
.
(GLO)- Bản sắc văn hóa là điều cốt lõi, mang tính đặc trưng, màu sắc riêng của mỗi dân tộc. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong thế hệ trẻ thanh thiếu niên hiện nay là điều đáng quan tâm. Không chỉ giúp các em hiểu về nguồn cội mà đây chính là cái nôi cho thế hệ trẻ, những người con tương lai của đất nước sau này góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. 
 
 
 
.
 

 

.