(GLO)-  Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 5-2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

.
 
 


 

.
.