(GLO)-Theo đồng bào người Bahnar, lễ “Cúng mừng nhà rông mới” được xem là một trong những lễ hội lớn nhất trong các lễ hội của đồng bào Bahnar. Nghi lễ mừng nhà rông mới là dịp để toàn thể dân làng thực hiện lời hứa và trả ơn thần linh về những giúp đỡ của các thần linh đối với cộng đồng dân làng.
 
 
 
.
 
 
 
.
.