(GLO)-  Thời gian qua, một số địa phương, đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức còn chậm so với quy định. Cùng với đó, nhiều nơi chưa có văn bản xin lỗi công dân khi trễ hẹn.
 

 

.
 
 
.
.