Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.

.
.