Báo Gia Lai bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên ở An Khê, Ayun Pa

(GLO)- Trong 2 ngày (22 và 23-3), Báo Gia Lai đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tại thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa với sự tham gia của hơn 80 học viên là cán bộ, chuyên viên, phóng viên, kỹ thuật viên, công chức văn hóa-xã hội… thuộc các đơn vị, địa phương khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh.

Các video khác