.
.

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam có phó viện trưởng mới

Thứ Tư, 10/10/2018, 15:24 [GMT+7]
.
Thủ tướng Chính phủ vừa điều động và bổ nhiệm TS Đặng Xuân Thanh giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, TS Thanh là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
 

 

TS Đặng Xuân Thanh (ảnh: chinhphu.vn)
TS Đặng Xuân Thanh (ảnh: chinhphu.vn)
 
 
Theo trang tin của Chính phủ, ngày 9/10, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng công bố quyết định của Thủ tướng điều động và bổ nhiệm TS Đặng Xuân Thanh giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
 
Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan khoa học thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước...
 
TS Đặng Xuân Thanh (54 tuổi, sinh tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), là tiến sĩ toán học, trước đây đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam như: Phó trưởng phòng Dự báo tổng hợp, Trung tâm Phân tích và dự báo; Trưởng phòng Nghiên cứu chính trị thế giới; Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc; Ủy viên Hội đồng khoa học của viện; Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; Ủy viên Thường vụ Quỹ Hòa bình Việt Nam, thành viên Hội đồng khoa học Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED).
 
Ngày 3.3.2014, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và giữ vị trí này cho đến ngày được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
 
Ông Thanh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghiên cứu lý luận. Bố ông là cố GS Đặng Xuân Kỳ (1931 - 2010), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa VI và VII, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội nhân văn (nay là Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam)... Ông nội của ông Thanh là cố Tổng bí thư Trường Chinh.
 
Lê Đăng Ngọc (thanhnien)
.