Tổ đình Giác Lâm (quận Tân Bình, TP. HCM) được xây dựng năm 1744, có kiến trúc chữ T với 98 cột chống đỡ. 
 
 
.
 
 
Công Khang - Minh Nhật Lưu (VNE)
 
.
.