(GLO)- Trong năm 2016 vừa qua, BHXH tỉnh đã chuyển 17 hồ sơ doanh nghiệp có số nợ lớn và thời gian nợ kéo dài cho tổ chức Công đoàn để thực hiện việc khởi kiện.

 

.


 

Bình luận (0)
.
.