Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

(GLO)- 

Ngày 16-6, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành KH-CN và kết quả triển khai thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH-CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Các video khác