Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội

Các video khác