[Infographics] Nhìn lại 16 lần tăng lương cơ sở từ năm 2000 đến nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng được áp dụng cho 9 nhóm đối tượng.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Có thể bạn quan tâm