Gia Lai 48h: Đội ngũ cán bộ, người DTTS ngày càng được nâng cao

(GLO)-  Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ngày càng được nâng cao về chất lượng, gia tăng về số lượng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
 

 

.

Có thể bạn quan tâm