Gia Lai 24h: Xây dựng nông thôn mới: Chú trọng thực chất, bền vững

(GLO)- Sau 14 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo của 182 xã trong tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Các video khác