Gia Lai 24h: Xây dựng làng Ớp và Ia Nueng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng

(GLO)-  TP. Pleiku cùng lãnh đạo UBND xã Biển Hồ và phường Hoa Lư họ để thống nhất nội dung 2 dự thảo Đề án Xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) và làng Ớp (trước đây gọi là làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).

Các video khác