Gia Lai 24h: Tăng cường quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 396/UBND-KTTH về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Các video khác