Gia Lai 24h: Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thảo với chủ đề chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá trong hoạt động giáo dục.

Các video khác