Gia Lai 24h: Phấn đấu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 557-QĐ/UBND ngày 20-9-2023 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Các video khác