Gia Lai 24h: Gia Lai có 100% cơ quan, đơn vị, địa phương số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay, 100% phòng, ban thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Các video khác