Chư Sê kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ủy ban bầu cử huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn của huyện.
Kiểm tra bầu cử tại xã Barmaih
Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bar Maih (huyện Chư Sê). Ảnh: Mỹ Đức
Trong thời gian qua, các xã, thị trấn của huyện Chư Sê đã tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thứ 2 để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, các địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép nội dung tuyền truyền về cuộc bầu cử vào các buổi sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố; chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử.
Qua kiểm tra tại các xã, thị trấn, Ủy ban bầu cử huyện Chư Sê đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; lựa chọn các thành viên của các tổ bầu cử có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm công tác, nhiệt tình, trách nhiệm.
Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị tốt các phương án tổ chức bầu cử gắn với bảo đảm phòng-chống dịch Covid-19. Trước mắt, Ủy ban MTTQ Việt nam các xã, thị trấn chuẩn bị thật kỹ cho hội nghị hiệp thương lần 3 trong thời gian tới.
MỸ ĐỨC