• Đối tượng và điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
  • Các mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu QH, HĐND năm 2021
  • 4 loại giấy tờ cần phải sửa đổi khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Đối tượng và điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu, điều nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn.

Các mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu QH, HĐND năm 2021

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đưa ra các mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.

4 loại giấy tờ cần phải sửa đổi khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Chứng minh nhân dân (CMND) có liên quan đến hầu hết tất cả các giấy tờ cá nhân của công dân. Vì vậy khi đổi qua Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, cần phải sửa đổi, cập nhật các giấy tờ liên quan sau đây

.
.