• Ấm no nhờ đổi nếp nghĩ, thay cách làm-Kỳ cuối: Ý nghĩa nhân văn từ một chỉ thị
  • Ấm no nhờ đổi nếp nghĩ, thay cách làm-Kỳ 4: Buôn làng thay
  • Lan tỏa phong trào

Ấm no nhờ đổi nếp nghĩ, thay cách làm-Kỳ cuối: Ý nghĩa nhân văn từ một chỉ thị

(GLO)- Giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn là vấn đề cấp thiết của tỉnh Gia Lai. Do đó, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động (CVĐ) "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững" được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.

Ấm no nhờ đổi nếp nghĩ, thay cách làm-Kỳ 4: Buôn làng thay "áo mới"

(GLO)- Hơn 10 năm qua, những nội dung của cuộc vận động (CVĐ) "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững" luôn được các cấp, các ngành, địa phương gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, cuộc sống người dân ngày một nâng cao, buôn làng "thay da đổi thịt", khoác lên mình tấm "áo mới" no ấm, đủ đầy.

Lan tỏa phong trào "Xây dựng trường xanh-sạch-đẹp-an toàn"

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, bằng nhiều cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế, nhiều ngôi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được "khoác" lên mình diện mạo mới đầy màu sắc. Sức lan tỏa của phong trào "Xây dựng trường xanh-sạch-đẹp-an toàn" đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

.
.