.
.
(GLO)- Tháng 12-1976, đất nước vừa im tiếng súng chỉ mới hơn một năm, những người lính Trung đoàn 711, 576, 240… quân phục chưa nhạt mùi khói đạn đã nhận lệnh tiến quân về núi rừng Ka Nak (huyện Kbang) để làm nhiệm vụ phát triển kinh tế. 43 năm đã qua, phiên hiệu Đoàn 332 có lẽ không còn trong tâm khảm nhiều người, nhưng những cống hiến, hy sinh thầm lặng của họ cho một miền đất của Gia Lai thì hãy còn nguyên đó. Họ đã để lại những cánh rừng nhuốm muối mồ hôi và máu, gửi lại nỗi khắc khoải và bao niềm hy vọng cho thế hệ sau.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

 

.