(GLO)- Tối 29-1, huyện Phú Thiện đã tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Nhà rông làng Hek-làng nông thôn mới kiểu mẫu vừa hoàn thành của xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện.
 
.

 

.
.