(GLO)- Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, năm 2020, huyện Chư Prông được đầu tư 3 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung. Hiện các công trình đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn.
 
 
.
 
 
.
.