(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đóng quân nơi biên giới, phải đối mặt với thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Vì vậy, làm thế nào để trồng ra xanh cải thiện bữa ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, chiến sĩ là vấn đề đặt ra với chỉ huy đơn vị. Trong “cái khó ló cái khôn”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã cho ra đời “Vườn rau 3 mùa” phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây.
 
 
.
 
 
.
.