(GLO)- Thời gian qua, làng Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, diện mạo của làng dân tộc thiểu số này đã không ngừng đổi thay, góp phần chung sức cùng xã Ia Piar xây dựng nông thôn mới.

 

.


 

.
.