(GLO)- Những năm qua, nhiều đảng viên ở xã Phú An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã tích cực phát huy vai trò “đầu tàu” trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhất là trồng rừng sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Ông Đinh Cao-Trưởng thôn Đê Chơ Gang-là một điển hình như thế.        

 

.
.
.