Vẫn bộ quần áo như lần ra tòa trước, hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 trông gầy và nhợt nhạt hơn.

 

.

 

.
.